Vi gjør ting gjort

Med vår hjelp gjennomføre prosjekter innen konstruksjon, skipsbygging, sivil- og vannteknikk, olje og gass, onshore og offshore og mange andre industrier.

sjekk tilbudet

Ser etter en jobb?

Vi ser etter spesialister innen skipsbygging, offshore, olje- og gassindustrien

>
Contract Service

Tilbud for bedrifter

Leter du etter en pålitelig entreprenør for dine prosjekter?

>

Ser du etter en jobb?

Vi ser etter spesialister innen skipsbygging, offshore, olje- og gassindustrien

>

Tilbud for bedrifter

Leter du etter en pålitelig entreprenør for dine prosjekter?

>

Kontraktservice

vi gjør ting gjort

Hvert prosjekt krever spesialistkunnskap, faglig forberedelse og folk som skal utføre arbeidet i henhold til retningslinjene for prosjektet som skal gjennomføres vellykket og i tide. Vi har en stadig utvidet stab av spesialister innen ulike felt innen sivil og maritim ingeniørfag, skipsbygging, offshore, onshore og olje og gass. Våre spesialister jobber med utvinning av olje, gass og installasjon av vindmøller. Vi gjennomfører også opplæring for å heve de ansattes kvalifikasjoner og for å få sertifikater som gir dem rett til å jobbe i ulike maritime regioner. Hvis du ser etter en forretningspartner / entreprenør du kan stole på, vennligst kontakt oss.

Les mer

Hvordan jobber vi

Vi gjennomfører prosjekter i Polen og EU på løpende basis, vi planlegger å utvide våre aktiviteter til Afrika og Asia.
Vårt firma sysselsetter spesialister fra mange bransjer, vi prøver å være oppdatert med utviklingen på markedet i de bransjene vi opererer i.
Vi starter vårt samarbeid med oppdragsgiver med en analyse av aktuelle behov og planlagte prosjekter for å forberede på forhånd for felles gjennomføring av arbeider.
Våre ansatte er spesialister på sitt felt, for gjennomføringen av hvert prosjekt utpeker vi en prosjektleder og arbeidskoordinator som sikrer gjennomføring av arbeider til rett tid.
Jak pracujemy

I hvilke bransjer vi opererer

Verft

Gjennomføringen av prosjekter i verftsindustrien krever erfarne medarbeidere som er bevisste på at alt arbeid skal utføres med største forsiktighet og presisjon. Først og fremst fokuserer vi på høye kvalifikasjoner og mange års erfaring fra våre ansatte, vi er klar over at erfarne medarbeidere er nøkkelen til suksess for vårt selskap.

Onshore

Å jobbe med landbaserte kraftverksprosjekter krever perfekt planlegging og koordinering av arbeid integrert med en koordinert forsyningskjede, hvor tid, disiplin og spesialisering spiller en nøkkelrolle. I dag er en god entreprenør gull verdt, vårt firma gjør alt for å veilede og koordinere arbeidet til våre ansatte i samarbeid med byggherre og andre entreprenører, alt for i fellesskap å gjennomføre de mest ambisiøse prosjektene.

Offshore

Å jobbe med Offshore-prosjekter krever spesialistutdanning av ansatte innen arbeidssikkerhet, våre ansatte har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å kompetent gjennomføre selv de mest ambisiøse prosjektene som utføres til sjøs. Vårt firma vil påta seg oppgavene som er betrodd oss profesjonelt og kompetent.

Olje og gass

I dagens situasjon på energi- og drivstoffmarkedet er erfarne ansatte ved både borerigger, oljefelt og raffinerier gull verdt. Vi innser hvor viktig det er at alt arbeid utføres i samsvar med alle sikkerhetsprosedyrer, og at de ansatte har nødvendig erfaring og opplæring, og derfor mener vi at vårt selskap er en pålitelig partner for selskaper fra olje- og gassindustrien.

Vårt samarbeidstilbud

Generell entreprenørvirksomhet

Vi har vårt eget team av kvalifiserte medarbeidere som er spesialister på ulike bruksområder når de jobber i offshoreindustrien. Dette gjør at vi fullt ut uavhengig kan utføre alle prosjekter relatert til offshore energi – vi tilbyr blant annet omfattende service av boreplattformer samt bygging og service av offshore vindparker.

Underleverandører

Vi tilbyr også muligheten for å fylle opp mannskapene på plattformer og skipene som tjener dem som underleverandører. Det er en veldig praktisk løsning for hovedentreprenører som ikke har eget mannskap eller trenger midlertidige tillegg. Takket være personaloutsourcing er det mulig å opprettholde kontinuiteten i plattformenes drift, og dermed beskytte mot alvorlige tap.

Opplæring

Vi gjennomfører opplæring og kurs som gjør det mulig å oppnå kvalifikasjoner og sertifikater som muliggjør arbeid i offshoreindustrien – både for våre ansatte og mannskapene til våre medarbeidere. Vi arrangerer også med jevne mellomrom opplæringskurs rettet mot å forbedre kvalifikasjoner og videreutdanning når det gjelder spesifikke prosjekter/teknologier. Hos oss kan du være sikker på at ditt mannskap er perfekt forberedt til å jobbe til sjøs.

Send oss din CV

Ser du etter en godt betalt jobb og er ikke redd for offshoreindustriens utfordringer?
Send oss din CV i dag!

Send din CV

Kontakt oss

Er du en kvalifisert spesialist og ønsker å prøve deg i offshoreindustrien? Er du ikke lenger fornøyd med å jobbe på land? Leter du etter mannskap til oljerigger eller skipene som støtter dem? Eller trenger du kanskje ingeniører som bygger vindmøller til havs? Vi kan hjelpe deg i alle disse tilfellene! Kontakt oss og vi vil gi deg en jobb i offshoreindustrien skreddersydd for dine ferdigheter eller et kvalifisert team av fagfolk du trenger.